Kvalité & miljö

Kvalitetspolicy

C. Ledel AB ska hjälpa våra kunder att göra energieffektiva och miljöanpassade val av produkter och lösningar och därigenom bidra till en hållbar utveckling.

 

Vi ska med kvalité- och miljöansvar:

 

Uppfylla kunders förväntningar och bygga långsiktiga relationer.
Vara uppdaterade om och följa aktuella energikrav samt övriga lagar och standarder.
Levererar tjänster med hög kunskap, erfarenhet, noggrannhet och tydlig styrning inom alla led i processerna.
Ständigt lyssna, utvecklas, förbättra vår förmåga och finna nya möjligheter för att ge värde för kunderna och stärka vår konkurrenskraft.

Miljöpolicy

C. Ledel AB ska:

 

Bedriva ett aktivt miljöarbete som en naturlig del av vår verksamhet.
Hjälpa kunder att minimera sin egen energianvändning.
Utföra våra arbetsuppgifter med engagerad personal med god kompetens inom miljöområdet.
Ständigt förbättra vårt interna miljöarbete och arbeta målinriktat med att minska vår användning av diesel och energi.
Alltid följa gällande miljölagstiftning.

 

PDF: Certifikat

 

 

 

ISO-certifiering

Ledel Elkonsult har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven i ISO 9001:2015. Ledningssystemet avser hela verksamheten och eventuella nyförvärv ska inkluderas i ledningssystemet inom tre år efter att överlåtelse har trätt i kraft.

ISO Ledel

 

PDF: Certifikat ISO 9001:2015

PDF: Certificate ISO 9001:2015