Anders Karlsson

Elingenjör / VD
0346 - 751 601
Maila Anders Karlsson


Anders har ett förlutet som elektriker och har sedan 1999 arbetat med projektering, kalkyler och projektledning. Sedan 2010 är Anders anställd som Vd för Ledel AB och han är även en utav delägarna.

 

Förutom uppgifterna som Vd jobbar Anders även med projektering, kontroll och besiktning av el- och telesystem.


Anders Karlsson