Andreas Lidebring

Ljusdesigner
0346 - 75 16 11
Maila Andreas Lidebring


Andreas arbetar med ljusdesign och projektering av ritningsunderlag för belysning. Han har en examen i ljusdesign från Jönköpings tekniska högskola och är specialist på ljusberäkningar och att ta fram genomtänkta ljuskoncept.


Andreas Lidebring