Energiutredning

I en energiutredning analyserar vi och mäter din anläggning för att identifiera och komma med förslag på energibesparande åtgärder. Det finns potential att sänka energianvändningen i de flesta byggnader.


Våra tjänster:

CE-märkning

Elkvalité

Energiutredning

Entreprenadbesiktning

Installationssamordning

Kalkylering

KNX

Lås och beslagning

Ljusdesign

Projektering El & IT

Projektering säkerhet (inbrott, brand, passage)

Termografering