Kvalité & miljö

Kvalitetspolicy

C. Ledel AB ska hjälpa våra kunder att göra energieffektiva och miljöanpassade val av produkter och lösningar och därigenom bidra till en hållbar utveckling.

 

Vi ska med kvalité- och miljöansvar:

 

Uppfylla kunders förväntningar och bygga långsiktiga relationer.
Vara uppdaterade om och följa aktuella energikrav samt övriga lagar och standarder.
Levererar tjänster med hög kunskap, erfarenhet, noggrannhet och tydlig styrning inom alla led i processerna.
Ständigt lyssna, utvecklas, förbättra vår förmåga och finna nya möjligheter för att ge värde för kunderna och stärka vår konkurrenskraft.

Miljöpolicy

C. Ledel AB ska:

Bedriva ett aktivt miljöarbete som en naturlig del av vår verksamhet.
Hjälpa kunder att minimera sin egen energianvändning.
Utföra våra arbetsuppgifter med engagerad personal med god kompetens inom miljöområdet.
Ständigt förbättra vårt interna miljöarbete och arbeta målinriktat med att minska vår användning av diesel och energi.
Alltid följa gällande miljölagstiftning.

 

 

Våra ledningssystem

Ledel Elkonsult är certifierade enligt standarden ISO 9001:2015 för kvalitet och Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017) för miljö. Detta innebär att vi på ett systematiskt sätt arbetar med förbättringar i vår verksamhet vad gäller kvalitet och miljöpåverkan. Våra kunder kan således alltid lita på att de får högsta kvalitet och miljöprestanda.

 

 

ISO Ledel
PDF: Certificate ISO 9001:2015

PDF: Certificate ISO 9001:2015 -SV

PDF: Certifikat