Nils Wallentin Tärk

Systemintegratör/Elingenjör
0346 - 751 605
Maila Nils Wallentin Tärk


Nils har varit anställd hos Ledel AB sedan 2011. Han är utbildad Elingenjör vid Yrkeshögskolan i Hässleholm och certifierad KNX-systemintegratör enlig KNX-Advanced. Innan utbildningen jobbade Nils som elektriker mellan åren 2005-2009.

 

På Ledel arbetar Nils med projektering, KNX- konstruktion och KNX-programmering.


Nils Wallentin Tärk