Om oss

Det lilla företaget med det stora tekniska kunnandet

Den tekniska utvecklingen har gått fort och på  Ledel AB var vi tidiga med att se de möjligheter inom elprojektering som kom med datorernas intåg.

 

I dag jobbar vi med alla typer av projektering av elektriska  anläggningar för olika byggnader, anläggningar och miljöer. De tjänster vi erbjuder omfattar allt från idé- och  utvecklingsskede till uppföljning av det färdiga resultatet.

 

Ledel AB startade sin resa 1977 då Claes Ledel grundade  företaget. Som så många andra började Claes på egen hand hemma i sitt hus. Efterhand växte företaget och Claes kunde anställa sin första medarbetare. År 1987  bestod företaget av fyra personer och hade nu vuxit ur  de befintliga lokalerna och flytten gick till Ugglarp där vi finns även idag.

Sedan några år tillbaka har vi även ett lokalt kontor i  Mellbystrand och vi har utöver kunskaper inom el och  tele också spetskompentens inom KNX-anläggningar  med två egna systemintegratörer. Vi har även anställt en säkerhetsingenjör med inriktning på bl a brand, inbrott och passagelösningar. Detta gör att vi är ett steg närmare ambitionen om att vara en helhetsleverantör av tekniska konsulttjänster. Vi är också medlemmar i Sydsvenska elkonsultföreningen, SSEF, vilket kan ge oss extra  resurser vid behov.

Under 2016 blev vi även delägare i Konab Konsult AB. Ett företag som Ulf Carlsson byggt upp och som påminner om Claes resa med Ledel. Konab och Ledel har liknande affärsidéer och de båda bolagens kompetens och erfarenhet ska stärka varandra för att kunna leverera ännu bättre lösningar för våra kunder.

Vi har en vision om att växa men samtidigt behålla  fördelarna som det innebär att vara ett litet företag.  Vägen dit går genom goda samarbeten med såväl  gamla som nya kunder. Vid varje projekt vill vi genom engagemang, samarbete och lyhördhet ta fram  tekniska lösningar som är unika och anpassade  efter våra kunders önskemål och behov.


 

Affärsidé

Vi är det lilla företaget med det stora tekniska kunnandet som via engagemang och gott samarbete med våra kunder tar fram en teknisk lösning som är unik och anpassad enligt våra kunders önskemål och behov.

Vision

Att genom nöjda kunder kunna bibehålla & utveckla vår tekniska kompetens. I bolaget skapar vi ett gott arbetsklimat och utrymme för att kunna växa utan att störa det lilla företaget.

 

Våra värderingar

Vi ser alltid möjligheter i varje projekt och med en positiv grundsyn löser vi aktuella problemställningar.

 

Vi tar alla projekt på lika stort allvar, litet som stort.

 

Våra kunder ska känna sig trevligt bemötta samt att vi är lyhörda och engagerade för deras behov.

 

Genom korta beslutsvägar kan vi hålla en hög effektivitetsnivå.

 

Vi strävar alltid efter lösningar som uppfyller våra kunders behov och som ger bästa energieffektivitet, ekonomi samt minsta miljöpåverkan.

 

Genom fortlöpande utbildningar och användande av de bästa verktygen förädlar vi vårt tekniska kunnande och erbjuder våra kunder de bästa lösningarna.

 

Vi vill alltid ha en rak och öppen dialog med våra kunder och samarbetspartners för att skapa ett gott arbetsklimat.