Pär Ledel

Systemintegratör / Elingenjör
0346 - 751 603
Maila Pär Ledel


Pär har varit anställd hos Ledel AB sedan 1994 och är sedan 2010 delägare i bolaget. Han är utbildad gymnasieingenjör inom elkraft och certifierad KNX-systemintegratör enligt KNX Advanced samt KNX Tutor.

 

Pär arbetar i huvudsak med KNX-konstruktion och KNX-programmering.


Pär Ledel