top of page
  • Ledel

Söndrum församlingsgård - en prisad byggnad

Extra roligt är det när projekt vi varit involverade i vinner priser. Som till exempel Söndrums församlingsgård som vann Halmstad kommuns arkitekturpris, framröstat av Halmstadborna själva. Ett mycket trevligt projekt där vi arbetat åt Svenska kyrkan Söndrum-Vapnö församling och varit delaktiga från början till slut med systemhandlingar, detaljprojektering, kontroll och besiktning.


Söndrum-Vapnö församlingshem fasadbild framifrån

Den nya församlingsgården stod färdigt i början av 2023 och ger Söndrum-Vapnö församling en mer funktionell församlingsgård, där alla verksamheter har lokaler anpassade för respektive verksamhet men samtidigt en förbindelse med varandra.Uppdrag

  • Systemhandlingar

  • Detaljprojektering

  • Kontroll och besiktning

Uppdragsgivare

Svenska kyrkan, Söndrum-Vapnö församling

Ort

Halmstad, Halland

År

2021-23

Kontaktperson

Anton Perssonbottom of page