Projektering säkerhet (inbrott, brand, passage)

Projektering säkerhet innebär att vår säkerhetsingenjör hjälper företag att ta fram strategier för hur man bäst jobbar med säkerhetslösningar. Efter en genomförd nulägesanalys ger vi förslag på behovsanpassade åtgärder för att säkerhetsarbetet ska uppfylla kraven  från t ex myndigheter eller försäkringsbolag. Vi kan även ta hand om våra kunders  lås- och beslagningsbekymmer och koordinera ihop dem efter dagens krav.

Helt enkelt kundanpassad trygghet.


Våra tjänster:

CE-märkning

Elkvalité

Energiutredning

Entreprenadbesiktning

Installationssamordning

Kalkylering

KNX

Lås och beslagning

Ljusdesign

Projektering El & IT

Projektering säkerhet (inbrott, brand, passage)

Termografering