top of page

Kvalitet & Miljö

Ledel AB ska hjälpa våra kunder att göra energieffektiva och miljöanpassade val av produkter och lösningar och därigenom bidra till en hållbar utveckling.

Kvalitetspolicy

Vi ska med kvalité- och miljöansvar:

 

 • Uppfylla kunders förväntningar och bygga långsiktiga relationer. 
   

 • Vara uppdaterade om och följa aktuella energikrav samt övriga lagar och standarder.
   

 • Levererar tjänster med hög kunskap, erfarenhet, noggrannhet och tydlig styrning inom alla led i processerna.
   

 • Ständigt lyssna, utvecklas, förbättra vår förmåga och finna nya möjligheter för att ge värde för kunderna och stärka vår konkurrenskraft.

Miljöpolicy

Ledel AB ska:
 

 • Bedriva ett aktivt miljöarbete som en naturlig del av vår verksamhet.
   

 • Hjälpa kunder att minimera sin egen energianvändning.
   

 • Utföra våra arbetsuppgifter med engagerad personal med god kompetens inom miljöområdet.
   

 • Ständigt förbättra vårt interna miljöarbete och arbeta målinriktat med att minska vår användning av diesel och energi.
   

 • Alltid följa gällande miljölagstiftning.

Våra ledningssystem

Ledel Elkonsult är certifierade enligt standarden ISO 9001:2015 för kvalitet och Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017) för miljö. Detta innebär att vi på ett systematiskt sätt arbetar med förbättringar i vår verksamhet vad gäller kvalitet och miljöpåverkan. Våra kunder kan således alltid lita på att de får högsta kvalitet och miljöprestanda.

bottom of page