top of page

Projektering

Vi erbjuder handlingar i projektets alla faser så som programskede, systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling.

Med hjälp av CAD projekterar och redovisar vi handlingar inom fackområdena elkraft, belysning, KNX-projektering, säkerhet (inbrott, brand, passage), data, telesystem och hiss.

Vi arbetar med BIM eller 3D-modellering efter våra kunders önskemål och våra uppdrag inkluderar nyproduktion, om- och tillbyggnad på alla typer av anläggningar som t ex industrifastigheter och kommunala fastigheter samt exklusiva villor.

Projekt projektering

bottom of page