top of page

Tjänster

Vi erbjuder alla typer av projektering av elektriska  anläggningar för olika byggnader, anläggningar och miljöer. De tjänster vi erbjuder omfattar allt från idé- och  utvecklingsskede till uppföljning av det färdiga resultatet. Vi har även spetskompetens inom KNX, säkerhet samt belysning.

Projektering.png

Projektering

Vi erbjuder handlingar i projektets olika faser så som programskede, systemhandling, förfrågningsunderlag och relationsunderlag. Med hjälp av CAD projekterar och redovisar vi handlingar inom fackområdena starkström, belysning, KNX-projektering, svagström, data, telesystem och hiss.

 

Läs mer

KNX.png

KNX

KNX är lika enkelt som fyndigt och kombinerar alla fastighetens funktioner såsom belysning, uppvärmning, luftkonditionering och solskydd i ett enda smart system. Det leder till sänkta  driftskostnader som i sin tur leder till stora energibesparingar.

 

Läs mer

Belysningsdesign.png

Ljusdesign

Vi utför kompletta uppdrag inom ljusdesign med allt från konceptframtagning till färdiga installationer eller för vissa delar i projekt.Genom att arbeta med ett väl definierat ljuskoncept kan vi samköra ritningen och projekteringen samt effektivisera den tekniska inkopplingen.

Läs mer

Säkerhet.png

Projektering säkerhet (inbrott, brand, passage)

Projektering säkerhet innebär att vår säkerhetsingenjör hjälper företag att ta fram strategier för hur man bäst jobbar med säkerhetslösningar. Efter en genomförd nulägesanalys ger vi förslag på behovsanpassade åtgärder för att säkerhetsarbetet ska uppfylla kraven  från t ex myndigheter eller försäkringsbolag.

 

Vi kan även leverera lösning inom lås- och beslagning och koordinera ihop dem efter dagens krav. Helt enkelt kundanpassad trygghet.

Energiutredning.png

Energiutredning

I en energiutredning analyserar vi och mäter din anläggning för att identifiera och komma med förslag på energibesparande åtgärder. Det finns potential att sänka energianvändningen i de flesta byggnader.

CE.png

CE-märkning

Vi utför entreprenadgränsöverskridande CE-märkning av installationer i byggnader. Vi definierar de i projektet ingående installationssystemen som skall CE-märkas enligt maskindirektivet och utför erforderliga riskanalyser.

Vi sammanställer även underlag för CE-märkning samt intyg för produkter som faller under andra direktiv, t ex maskindirektivet, lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet, och hissdirektivet.

Installationssamordning.png

Installationssamordning

Vi erbjuder installationssamordning och samordnade provningar för att se till att projekt flyter på så smidigt som möjligt. Installationssamordning får en allt mer betydande roll i byggprojekt och som installationssamordnare blir vi en länk mellan byggaren och installatörerna.

Vi utför samordning, tidsplanering, ekonomiuppföljning och teknikkontroll och ser till att beställaren får ett välfungerande installationssystem enligt gällande krav och avtal.

Termografering.png

Termografering

Termografering av fastigheter kan leda till stora energibesparingar genom att i tid upptäcka t ex överhettningar som kan skapa onödiga och dyra driftstopp och i värsta fall även bränder.

Med hjälp av en avancerad värmekamera utför vi termografering av er elanläggning för att i tid sätta stopp för ett onödigt slöseri och risktagande.

Elkvalitet.png

Elkvalité

Dålig elkvalité börjar bli ett större och större problem i våra anläggningar och kan kosta onödiga pengar. Vi erbjuder mätningar och analyser som kan förbättra din elkvalité.

Med bra elkvalité ökar driftsäkerheten i anläggningen samt förebygger slitage på el-utrustning. Vi använder oss av Chauvin Arnoux Energianalysator CA 8335 när vi mäter elkvalité.

bottom of page